Keikkatori.fi-palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Keikkatori.fi on Turun kaupungin (jäljempänä ylläpitäjä) omistama ja tuottama julkinen maksuton Internet-palvelu. Palvelu koostuu useiden eri ilmoittajien palveluun toimittamasta sisällöstä. Palveluun sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä (jäljempänä käyttäjä) sitoutuu tutustumaan käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Mikäli käyttäjä ei sitoudu noudattamaan käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja yksipuolisesti. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot löytyvät Keikkatori.fi -sivustolta.

2. Palvelun käyttäminen

Käyttäjä saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Käyttäjä vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Sivuston sisällön selaaminen on mahdollista ilman rekisteröitymistä. Tarjousten ja tarjouspyyntöjen jättö palveluun edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjätunnukset ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

3. Ilmoitusten julkaiseminen

Ylläpitäjällä on oikeus olla julkaisematta tai poistaa ilmoitus, jos se katsoo, että ilmoitus loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai on harhaanjohtava.

4. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä ja palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa lakia, hyvää tapaa, muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksia tai ole harhaanjohtavaa.

Ylläpitäjä ei ole osapuoli käyttäjien välisessä viestinnässä tai muussa toiminnassa eikä vastaa käyttäjien toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

5. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla: palvelun henkilörekisteriseloste.

6. Evästeiden käyttö

Rekisteröidyn käyttäjän koneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (”cookies”).

7. Linkit muille sivustoille

Ylläpitäjä ei ole hyväksynyt tai tarkistanut sivuston sisältämiä linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, eikä se ole vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitäminen sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen sääntöjä.

8. Tekijänoikeudet

Sivuston ja sovellusten tekijänoikeudet kuuluvat ylläpitäjälle.

9. Palvelun muutokset

Ylläpitäjällä on ilman erillistä ilmoitusta oikeus muuttaa tai poistaa palvelua tai sen osien sisältöä, rakennetta tai palveluaikoja.

Ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

10. Erimielisyydet

Ylläpitäjän ja käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

11. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 24.10.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi.

12. Kuluttajasuoja- ja muu lainsäädäntö

Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

13. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa antavansa oikeita ja ajantasaisia tietoa sekä tutustuneensa palvelun käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu noudattamaan palvelun käytössä edellä mainittuja ehtoja.